Hotel

Els hotels podrien utilitzar l’etiqueta electrònica de prestatge (ESL) per aplicar a menjadors, sales de reunions i magatzems.

Les dades exactes proporcionades pel mode d’operació informatitzat perquè els gestors puguin prendre decisions ràpidament. Els costos controlables, com ara equips, paper i tinta, es podrien reduir eficaçment. També s'han reduït els costos laborals i la taxa d'errors.

Cadena hotelera RIU 【espanyol】】