Farmàcia

En una societat envellida, la demanda de medicaments creix ràpidament, de manera que les farmàcies tenen un paper crucial en la indústria minorista moderna.

L’etiqueta electrònica de prestatge (ESL) és l’enfocament adequat per promoure els medicaments amb més cura i rigor i mostrar la informació necessària, com ara efectes secundaris, contraindicacions i altres que els clients haurien d’haver conegut a les prestatgeries.

Més enllà d’això, l’ESL també és fonamental per al sistema IoT que optimitza el rendiment de les vendes de les farmàcies per captar amb precisió les necessitats dels clients i ajustar ràpidament les existències a les demandes del mercat. Sens dubte, ESL ha iniciat la revolució digital a totes les cadenes de medicaments.

ESL - Ph. Heungens

ESL - Ph. Leroy - Engis

ESL - Ph. Tennstedt

Pharmacie Tillia